• ikgeto22
  • onveilig22
  • slide22
  • Huisartsen en apothekers gaan toestemming vragen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens. Vanaf 1 maart 2013 kunt u daar ook digitaal toestemming voor geven.
  • Wij raden u aan om geen toestemming te geven voor uitwisseling van uw medische gegevens via dit nieuwe, absoluut onveilige, EPD systeem.
  • Vraag uw huisarts en apotheker om de uitwisseling van informatie bij verwijzing of uitschrijven van recepten voorlopig te blijven doen op de gebruikelijke wijze.

Persbericht EPD-LSP ik geen toestemming

Persbericht EPD-LSP: “ ik geen toestemming”

Utrecht, 22 april 2013

Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert actie tegen de hernieuwde invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD-LSP) als aanzet tot een monopoliesysteem voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens in de gehele zorgsector. 

De actie wordt ondersteund via de website www.ikgeentoestemming.nl via welke weg directe links gelegd worden met de juridische strijd van zorgverleners die zich verzetten tegen de dwang om zich bij het systeem te moeten aansluiten. 

Vrijbit heeft meer dan 100.000 flyers laten drukken die o.a. in wachtkamers en bij apotheken te vinden zullen zijn. Hiermee wil Vrijbit burgers, maar ook zorgverleners informeren over de risico's en nadelen die aan deelname aan dit systeem kleven.